Overspanning is de afstand tussen twee wanden ofwel de lengtemaat. De afstand van de overspanning is bepalend voor de keuze van de mogelijke Metal stud plafonds. Elke type Metal stud plafond heeft zijn eigen maximaal veilige overspanningsmaat. Wanneer een ruimte meerdere overspannings maten heeft, is de grootste overspanning maat leidend. hieronder 3 voorbeelden

(1) u heeft een gang van 12 m¹ lang en 2,2 m¹ breed dan is de overspanning van 2,2 m¹ leidend.
(2) u heeft een ruimte van 20 m¹ met de eerste 10 m¹ een breedte van 3 m¹ en de overige 10 m¹ een
      breedte van 4 m¹ dan is de afstand van 4 m¹ leidend.
(3) u heeft een ruimte van 4 m¹ bij 4 m¹ dan kunt u beide richtingen aanhouden.

Maximale overspanning van een Metal stud plafond is de lengtemaat die de fabrikant van het metal stud systeem afgeeft in bestekteksten. Deze maximale overspanning is in laboratoria getest, en mag nimmer worden overschreden.De overspanningen zijn berekend op toegestane doorbuiging wat met het menselijk oog niet waarneembaar is. De maximale veilige overspanning van een Metal stud plafond is afhankelijk van de

(1) keuze beplating. 
(2) richting van de beplating ten opzichte van de profielen. 
(3) het toe te passen profieltype.
(4) de hart op hart afstand van de profielen.
(5) extra belasting.  

Conclusie
Het is van belang om de juiste overspanning ofwel lengtemaat te bepalen, deze maat wordt gebruikt om de Metal stud plafond met zijn bijhorende maximale veilige overspanning te kiezen. De juiste Metal stud plafond keuze kan voor u tijd en kosten besparend zijn.